header
header

Contact met Stichting Happy Riders Eemland

De stichting zet zich onder andere in om vrijwilligers en sponsors te werven. Dit is nodig om het paardrijden voor deze doelgroep mogelijk te maken. Vind u het leuk om een steentje bij te dragen, meldt u zich dan aan bij info@happyriderseemland.nl

Heeft u geen tijd, maar wilt u ons helpen met een gift is dat natuurlijk ook van harte welkom.

Natuurlijk mag u ook de secretaris van het bestuur bellen voor alle vragen over sponsoring en of vrijwilligerswerk.

Bestuur

Bestuur Stichting Happy Riders Eemland

Mikel Heemskerk (voorzitter)
M 06 1506 8946

Jasmijn van der Heide (penningmeester)
M 06 2257 0019

Marco Verhagen (secretaris)
M 06 3614 4894


04

Bankrekeningnummer

Met uw gift kunnen wij voor onze doelgroep speciale faciliteiten aanschaffen en kunnen we in de toekomst speciale kortingsactie's op de lesgelden gaan geven.

Hartelijk dank!

Ons bankrekeningnummer is:
NL78 RABO 0173 6270 99
Bic nr. RABONL2U