header
header

Stichting Happy Riders Eemland

Welkom op de website van Stichting Happy Riders Eemland. We zijn blij om u als sponsor of als ruiter/ouder/begeleider te mogen begroeten!

Een samenwerking tussen Stal Groenendaal in Bunschoten, Stichting Happy Riders Eemland en Pegatrust wil paard- en pony rijden voor gehandicapten en allen die extra zorg nodig hebben, mogelijk maken. We willen speciale groepslessen en privé-lessen onder deskundige leiding van een gediplomeerd en ervaren instructrice aanbieden. We gaan kennis en ervaringen rondom paard- en pony rijden voor mensen met een beperking verzamelen. Op stal kan er integratie tussen ruiters met en zonder beperking gestimuleerd worden. Graag willen wij de positieve effecten die de paarden op de ruiters kunnen hebben onder uw aandacht brengen.

Een enthousiaste groep van vrijwilligers wil zich in gaan zetten om een kwetsbare groep te laten genieten van de mooie paardensport!

Daarvoor hebben wij de hulp nodig van sponsoren en van vrijwilligers.

Stichting Happy Riders Eemland is hiervoor opgericht. Het bestuur werft fondsen en voert acties om speciale faciliteiten aan te schaffen zodat niks onze doelgroep in de weg staat en alle hulpmiddelen aanwezig zijn.

PegatrustStal Groenendaal
Stal Groenendaal is meer dan een manege, het is tevens een ontmoetings­plek voor jong en oud met een gezamenlijk doel, namelijk de liefde voor pony's en paarden. Bezoek ook www.stal-groenendaal.nl

04

Pegatrust Pegatrust
De lessen worden onder anderen gegeven door Sonja van Dijk-Smeeing (Pegatrust). Sonja heeft de diploma's Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en instructeur Orun behaald en heeft jarenlang in de zorg voor mensen met een beperking gewerkt. Sonja kijkt naar de mogelijkheden die iedere ruiter heeft en past haar lessen hierop aan. Bezoek ook www.pegatrust.nl